Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over een betere overgangsmaatregel voor mensen met alleen AOW en/of een klein aanvullend pensioen dan wel een klein vermogen (EK 33.290, L)In deze motie wordt de regering verzocht een onderzoek in te stellen teneinde een betere overgangsmaatregel te treffen voor mensen met alleen AOW en/of een klein aanvullend pensioen dan wel een klein vermogen.ingediend

10 juli 2012

resultaat

ingetrokken op 10 juli 2012

bij

indiener

mede ondertekend door