Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het realiseren van variabele uitkeringen voor deelnemers aan vrijwillige pensioenregelingen bij pensioenfondsen zonder belemmerende werking van de eis van een werkgeversbijdrage (EK 34.255, J)In deze motie wordt de regering verzocht voor 1 januari 2017 te realiseren dat ook alle pensioenfondsen hun deelnemers een variabele uitkering kunnen bieden in het geval van vrijwillige pensioenregelingen en de eis van een werkgeversbijdrage daarbij niet belemmerend werkt. ingediend

24 mei 2016

resultaat

Op 14 juni 2016 gewijzigd in EK 34.255, N

bij

indiener

mede ondertekend door