Motie-Van Strien (PVV) c.s. over de acceptatie door banken van politiek prominente personen (EK 34.808, H)In deze motie wordt de regering verzocht banken te verbieden te discrimineren voor politiek prominente personen (PPP’s) en hun geassocieerden, met dien verstande dat alle PPP’s en hun geassocieerden die de wettelijk voorgeschreven informatie aanleveren en niet bewezen frauduleus handelen, door alle banken geaccepteerd dienen te worden.ingediend

10 juli 2018

resultaat

Op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.

bij

indiener

mede ondertekend door