Motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. over woningzoekenden met een urgentieverklaring (EK 34.403, G)In deze motie wordt de regering verzocht ervoor te zorgen dat woningzoekenden met een urgentieverklaring, die een hen aangeboden woning in een ‘statushouderpand’ weigeren, hun urgentieverklaring daardoor niet verliezen.ingediend

5 juli 2016

resultaat

Op 12 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De PVV-fractie stemde voor.

bij

indiener

mede ondertekend door