Motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. over een spijtoptantenregeling voor gemengde statushouderpanden (EK 34.403, H)In deze motie wordt de regering verzocht een spijtoptantenregeling in te voeren voor gemengde ‘statushouderpanden’, zodat woningzoekenden binnen zes maanden na acceptatie van zo’n woning hun eerdere plaats op de wachtlijst weer kunnen innemen als zij weg willen uit het ‘statushouderpand’.ingediend

5 juli 2016

resultaat

Op 12 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De PVV-fractie stemde voor.

bij

indiener

mede ondertekend door