Motie-Verheijen (PvdA) c.s. om de ministeriële regeling bedoeld in het voorgestelde artikel 52d, derde lid, van de Mijnbouwwet, alvorens vast te stellen, aan beide Kamers der Staten-Generaal voor te leggen (EK 34.957, K herdruk)In deze motie wordt de regering verzocht de genoemde ministeriële regeling, alvorens vast te stellen, voor te leggen aan beide Kamers der Staten-Generaalingediend

9 oktober 2018

resultaat

Op 16 oktober 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OSF, SP, SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66 en PVV stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door