Motie-Verheijen (PvdA) c.s. over het betrekken van belanghebbenden bij het overleg over invulling, schaal en effecten van projecten (EK 35.013, G)In deze motie wordt de regering verzocht om er in te voorzien dat gemeenteraden c.q. provinciale staten, omwonenden en andere belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrokken kunnen worden bij het overleg over invulling, schaal, en effecten van deze project(locaties)en.ingediend

21 mei 2019

resultaat

Op 28 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, VVD, CDA en Fractie-Duthler stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door