35.013

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkelingDit wetsvoorstel verbetert de experimenteermogelijkheden van de Crisis- en herstelwet (Chw). Hierdoor kan, in afwachting van de Omgevingswet, makkelijker en uitgebreider worden geëxperimenteerd met de instrumenten uit de Omgevingswet waardoor maatschappelijke opgaven, zoals het tekort aan woningen, eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden.

Met dit voorstel kunnen gemeenten met een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' sneller en flexibeler inspringen op initiatieven. Voor gemeenten wordt de vergunningsprocedure vereevoudigd door de mogelijkheid om te werken met het projectuitvoeringsbesluit. Dit levert bij woningbouwprojecten al gauw een versnelling van 6 maanden op.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 20 december 2018 aangenomen.

Voor: DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, PVV en FvD.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 9 april 2019 het verslag (EK, D) uitgebracht en wacht op de nota naar aanleiding van het verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, is de plenaire behandeling voorzien voor 21 mei 2019.


Kerngegevens

ingediend

5 september 2018

titel

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via