Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over het uitvoeren van een onafhankelijke kwaliteitstoetsing door de commissie MER (EK 34.287, G)In deze motie wordt de regering verzocht, in het geval van complexer projecten, jaarlijks te volgen hoe vaak en in welke gevallen een onafhankelijke toets door de Commissie mer plaatsvindt en de Kamer hierover te rapporteren. Verzoekt de regering daarnaast over 2 jaar een evaluatie te doen van de effecten van het niet langer verplicht stellen van een onafhankelijke kwaliteitstoetsing door de Commissie mer in het geval van complexe projecten.ingediend

17 januari 2017

resultaat

Ingetrokken op 24 januari 2017.

bij

indiener

mede ondertekend door