Motie-Wezel (SP) c.s. over de gegrondheid van besluiten tot sluiting van woningen en panden (EK 34.763, D)In deze motie wordt de regering verzocht om onderzoek te doen naar de gegrondheid van besluiten tot sluiting van woningen en panden in de periode 2008 tot heden op grond van artikel 13b Opiumwet en beide Kamer zo snel mogelijk te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.ingediend

4 december 2018

resultaat

Ingetrokken op 11 december 2018.

bij

indiener

mede ondertekend door