28.473, nr. 158k

Motie-Broekers-Knol (VVD) c.s. inzake handhaving subsidie aan de Europese Beweging in Nederland op huidig niveau



In deze motie wordt de regering verzocht de subsidie voor de Europese Beweging in Nederland niet te verlagen.



Kerngegevens

nummer 28.473, nr. 158k
ingediend 17 juni 2003
bij het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg van de Vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de Vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer op 10 juni 2003 over de Europese Conventie (28.473)
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 17 juni 2003 ingetrokken
indiener(s) A. Broekers-Knol (VVD)
mede ondertekend door W.K. Hoekzema
E.C.M. Jurgens
dossier(s) Europese Conventie (28.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)