30.536, U

Motie-Schouw (D66) c.s. inzake het overleggen van een herijkte visie over het beleid rond de verhouding ‘markt en overheid’ aan de Eerste Kamer in de loop van dit jaarIn deze motie wordt de regering verzocht in de loop van dit jaar een herijkte visie over het beleid rond de verhouding 'markt en overheid' aan de Eerste Kamer te overleggen.Kerngegevens

nummer 30.536, U
ingediend 17 maart 2009
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 24 maart 2009 ingetrokken
indiener(s) A.G. Schouw
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
J.W.M. Engels (D66)
H. ten Hoeve
N.K. Koffeman (PvdD)
J.P. Laurier
D. Yildirim
dossier(s) Liberalisering van de postmarkt en garantie van de universele dienstverlening (Postwet 20..) (30.536)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken bespreekt op 12 mei 2009 de brief van de minister van Economische Zaken van 28 april 2009 (EK 30.536, V met de bijlagen Marktwerkingsbeleid en de Ser-adviesaanvraag) naar aanleiding van een toezegging door de staatssecretaris van Economische Zaken in antwoord op de motie