32.412, J

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het ontzien van kleine winkelsIn deze motie wordt de regering verzocht voor de duur van de nog lopende huurcontracten te komen met een voorstel om de kleine winkeliers te ontzien.Kerngegevens

nummer 32.412, J
ingediend 14 mei 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, SP, ChristenUnie en PVV stemden voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door P. van Dijk (PVV)
M.J.R.L. de Graaff
M.J.M. Kox (SP)
G.J.F. Popken (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Verhoeven en Van Tongeren Beslissing koopzondagen bij gemeenten (32.412)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)