32.500 V / 32.500 X, H

Motie-Van Driel (PvdA) c.s. over het terugdringen van kernwapensIn deze motie wordt de regering verzocht op zo kort mogelijke termijn aan te geven wat zij zich voorneemt te doen om tot terugdringing van tactische kernwapens te komen.Kerngegevens

nummer 32.500 V / 32.500 X, H
ingediend 15 februari 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2011 met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) S.J. van Driel
mede ondertekend door B. Böhler
F.E. van Kappen (VVD)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
A. Vliegenthart
dossier(s) Begrotingsstaten Defensie 2011 (32.500 X)
Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)

Bijzonderheden

Nieuwsbericht 22 februari 2011