32.839, G

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over doorleveringskosten van warmte door woningbouwcorporatiesIn deze motie wordt de regering verzocht met een voorstel te komen waarmee de doorleveringskosten, in rekening gebracht door de woningcorporaties, inzichtelijk zijn voor de consument.Kerngegevens

nummer 32.839, G
ingediend 11 juni 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door M.J. van Beek (PVV)
P. van Dijk (PVV)
M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
M.J.R.L. de Graaff
C.J. Kok (PVV)
G.J.F. Popken (PVV)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
R. Sörensen (PVV)
dossier(s) Novelle Warmtewet (32.839)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)