33.118 / 34.986, FA

Motie-Janssen (SP) c.s. over het minimaal voldoen van alle betreffende websites aan de norm WCAG 2.1 voor inwerkingtreding van de OmgevingswetIn deze motie wordt de regering verzocht er zorg voor te dragen dat voor inwerkingtreding van de Omgevingswet alle betreffende websites, waaronder maar niet uitsluitend de websites van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, minimaal voldoen aan alle eisen op niveau A en AA van de norm Web Content Accessibility Guidelines 2.1 en de Eerste Kamer hier uiterlijk zes weken voor inwerkingtreding van de Omgevingswet over te informeren.Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, FA
ingediend 7 maart 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 maart 2023 na stemmen bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) R.A. Janssen (SP)
mede ondertekend door J. Dessing (FVD)
D.J.H. van Dijk (SGP)
M.C.T. Fiers (PvdA)
S.M. Kluit (GroenLinks)
L.P. van der Linden (Nanninga)
C.P.M. Moonen (D66)
P. Nicolaï (PvdD)
H. Otten (Otten)
A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft bij brief van 23 januari 2024 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van BZK over de inrichting van de monitoring en evaluatie van de Omgevingswet (EK, 33.118 / 34.986 FX met bijlagen) en de brief over implementatie van de Omgevingswet (EK, 33.118 / 34.986 FY met bijlagen).Uitvoering