33.118, S (herdruk)

Motie-Verheijen (PvdA) c.s. over de informatiepositie van burgers bij participatietrajectenIn deze motie wordt de regering verzocht om in het implementatieprogramma aandacht te besteden aan het belang van een goede informatiepositie van burgers bij participatietrajecten en bij de invoeringsregelgeving de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gegevens in het digitaal stelsel te borgen.Kerngegevens

nummer 33.118, S (herdruk)
ingediend 30 mei 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 13 juni 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en CDA stemden tegen
indiener(s) L.H.J. Verheijen (PvdA)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
D.J.H. van Dijk (SGP)
M. Sini (PvdA)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)