33.161 / 33801, I

Motie-Elzinga (SP) c.s. over het herstellen van de zorgplicht in de WswIn deze motie wordt de regering verzocht de zorgplicht in de Wsw voor de mensen die op 31 december 2014 in de Wsw werkzaam zijn op basis van een Wsw-dienstbetrekking te herstellen.Kerngegevens

nummer 33.161 / 33801, I
ingediend 24 juni 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 1 juli 2014 verworpen. 50PLUS, OSF, PvdD, SP, GroenLinks, ChristenUnie en PVV stemden voor.
indiener(s) A. Elzinga (SP)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
G.A.T.M. Reuten (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33.801)
Invoeringswet Participatiewet (33.161)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)