33.161 / 33.801, J

Motie-Elzinga (SP) c.s. over het koninklijk besluit dat de invoeringsdatum voor de kostendelersnorm regeltIn deze motie wordt de regering verzocht het koninklijk besluit dat de invoeringsdatum voor de kostendelersnorm in de AOW regelt pas te slaan na uitdrukkelijke instemming van de Eerste Kamer.Kerngegevens

nummer 33.161 / 33.801, J
ingediend 24 juni 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 1 juli 2014 verworpen. GroenLinks, SP, 50PLUS, OSF, PvdD en PVV stemden voor.
indiener(s) A. Elzinga (SP)
mede ondertekend door C.A. de Lange (OSF)
G.A.T.M. Reuten (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33.801)
Invoeringswet Participatiewet (33.161)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)