33.161 / 33.801, K

Motie-Elzinga (SP) c.s. over het nog niet belasten van de invoering van de Participatiewet met een taakstellende bezuinigingIn deze motie wordt de regering verzocht de invoering van de Participatiewet voorlopig nog niet te belasten met een taakstellende bezuiniging en de omvang van de bezuiniging te laten afhangen van het succes van de gedecentraliseerde uitvoering van de Participatiewet.Kerngegevens

nummer 33.161 / 33.801, K
ingediend 24 juni 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 1 juli 2014 verworpen. 50PLUS, OSF, PvdD, SP en GroenLinks stemden voor.
indiener(s) A. Elzinga (SP)
mede ondertekend door C.A. de Lange (OSF)
G.A.T.M. Reuten (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33.801)
Invoeringswet Participatiewet (33.161)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)