33.293, G

Gewijzigde motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het waarborgen van de huidige criteria voor toelating volgens het traumatabeleid



In deze motie wordt de regering verzocht te waarborgen dat het huidige toelatingsbeleid ten aanzien van getraumatiseerden en specifieke kwetsbare minderheidsgroepen de facto niet zal verslechteren.



Kerngegevens

nummer 33.293, G
ingediend 12 november 2013
gewijzigd 12 november 2013
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
H. Franken (CDA)
A.M.V. Gerkens (SP)
Th.C. de Graaf (D66)
R. Kuiper (ChristenUnie)
dossier(s) Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)