33.348, L

Motie-Dercksen (PVV) c.s. over het aanhouden van de Wet natuurbescherming en deze te integreren in de OmgevingswetIn deze motie wordt de regering verzocht de Wet natuurbescherming aan te houden en te integreren in de Omgevingswet.Kerngegevens

nummer 33.348, L
ingediend 8 december 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdD, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) R.G.J. Dercksen (PVV)
mede ondertekend door P. van Dijk (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
C.J. Kok (PVV)
A. Kops (PVV)
G. Markuszower (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
dossier(s) Wet natuurbescherming (33.348)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)