33.348, M

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over afrekenbare doelstellingen voor een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitatsIn deze motie wordt de regering verzocht afrekenbare doelstellingen voor een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats op te stellen met provincies binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet.Kerngegevens

nummer 33.348, M
ingediend 8 december 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
F. Köhler (SP)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
M.P. Meijer (SP)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet natuurbescherming (33.348)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)