33.348, Q

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de taak van de jachtopzichterIn deze motie wordt de regering verzocht de jachtopzichter de enkelvoudige taak toe te kennen van buitengewoon opsporingsambtenaar, belast met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten.Kerngegevens

nummer 33.348, Q
ingediend 8 december 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, OSF, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door F. Köhler (SP)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
M.P. Meijer (SP)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet natuurbescherming (33.348)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)