33.348, R

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het afhalen van de vos van de landelijke vrijstellingslijstIn deze motie wordt de regering verzocht de vos van de landelijke vrijstellingslijst te halen.Kerngegevens

nummer 33.348, R
ingediend 8 december 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door F. Köhler (SP)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
M.P. Meijer (SP)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet natuurbescherming (33.348)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)