33.348, S

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verbieden van het gebruik van kunstlicht bij de vossenjachtIn deze motie wordt de regering verzocht het gebruik van kunstlicht bij de vossenjacht te verbieden.Kerngegevens

nummer 33.348, S
ingediend 8 december 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door F. Köhler (SP)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
M.P. Meijer (SP)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet natuurbescherming (33.348)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)