33.362, J

Motie-Flierman (CDA) c.s. over evaluatie van de ontwikkeling van het stelsel in de gezondheidszorgIn deze motie wordt de regering verzocht begin 2015 haar eigen evaluatie van de ontwikkeling van het stelsel tot nu, en haar voornemens met betrekking tot de verdere ontwikkeling ervan aan de Kamer voor te leggenKerngegevens

nummer 33.362, J
ingediend 9 december 2014
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 16 december 2014. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) A.H. Flierman (CDA)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
C.A. de Lange (OSF)
M.J.Th. Martens (CDA)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Wet verbod verticale integratie (33.362)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)