33.362, K

Motie-Flierman (CDA) c.s. inzake het recht op vrije keuze van hulpverlenerIn deze motie wordt de regering verzocht deze vorm van zorg via aanvullende wetgeving toe te voegen aan de uitzonderingen als vermeld in artikel 13 aa voordat de wet in werking treedt.Kerngegevens

nummer 33.362, K
ingediend 9 december 2014
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 16 december 2014
indiener(s) A.H. Flierman (CDA)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
M.J.Th. Martens (CDA)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Wet verbod verticale integratie (33.362)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)