33.400 IIA, D

Motie-Koole (PvdA) over lijstencombinaties bij de verkiezingen voor de Eerste KamerIn deze motie wordt er bij de regering op aangedrongen om in de Kieswet de mogelijkheid op te nemen om lijstencombinaties bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer na de verkiezingen voor de Provinciale Staten aan te gaan.Kerngegevens

nummer 33.400 IIA, D
ingediend 29 januari 2013
bij het debat over de wijze van verkiezen van de Eerste Kamer
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 februari 2013 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor
indiener(s) R.A. Koole (PvdA)
mede ondertekend door G. Holdijk (SGP)
N.K. Koffeman (PvdD)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
K.G. de Vries (PvdA)
dossier(s) Begrotingsstaat Staten-Generaal 2013 (33.400 IIA)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)