33.509, Q

Gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s. over overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens over de intensivering van het toezicht op de veiligheid van digitale uitwisseling van medische gegevensIn deze motie wordt de regering verzocht hierover in overleg te treden met de Autoriteit Persoonsgegevens, voorstellen te doen aan de Kamer voor intensivering van het toezicht op de veiligheid van digitale uitwisseling van gegevens en daarvoor budget vrij te maken en de Kamer daarover te informeren.Kerngegevens

nummer 33.509, Q
ingediend 27 september 2016
gewijzigd 4 oktober 2016
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 4 oktober 2016 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) A.L. Bredenoord (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
A.M.V. Gerkens (SP)
M.J.Th. Martens (CDA)
A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
dossier(s) Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)