33.509, R

Gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s. over de verdere uitwerking van dataprotectie-by-design als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevensIn deze motie wordt de regering verzocht dataprotectie-by-design verder uit te werken als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens en de Kamer daarover te informeren.Kerngegevens

nummer 33.509, R
ingediend 27 september 2016
gewijzigd 4 oktober 2016
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 4 oktober 2016 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) A.L. Bredenoord (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
J.A. Bruijn (VVD)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
A.M.V. Gerkens (SP)
M.J.Th. Martens (CDA)
A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
dossier(s) Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)