33.509, T herdruk

Gewijzigde motie-Teunissen (PvdD) c.s. inzake het decentraal toegankelijk houden van medische dossiersIn deze motie wordt de regering verzocht ervoor zorg te dragen dat toegang tot het medisch dossier niet alleen gecentraliseerd, maar ook decentraal via bij de zorgaanbieder vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk zal blijven.Kerngegevens

nummer 33.509, T herdruk
ingediend 4 oktober 2016
gewijzigd 25 oktober 2016
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 25 oktober 2016 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. SGP, CDA, PvdA en VVD stemden tegen.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door A.L. Bredenoord (D66)
H.M. Don (SP)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
A.M.V. Gerkens (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
A.M.T. Wezel (SP)
afgevallen ondertekenaar(s) H. ten Hoeve (OSF)
M.J.M. Kox (SP)
dossier(s) Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)