33.541, E

Motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. over het budget voor levensbeschouwelijke programma'sIn deze motie wordt de regering verzocht het budget voor levensbeschouwelijke programma's te verhogen van 9 miljoen naar 12 miljoen Euro.Kerngegevens

nummer 33.541, E
ingediend 5 november 2013
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 12 november 2013. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) R. Kuiper (ChristenUnie)
mede ondertekend door A.H. Flierman (CDA)
A.M.V. Gerkens (SP)
G.H. Terpstra (CDA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Wijziging Mediawet 2008 inzake modernisering stelsel landelijke publieke omroep (33.541)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)