33.542, H

Motie-Wezel (SP) c.s. over het uitsluitend verstrekken van no-hit gegevens voor opsporingsdoeleinden en de inlichtingendienstenIn deze motie wordt de minister van Justitie en Veiligheid verzocht in het uitvoeringsbesluit uit te sluiten dat de no-hit kentekengegevens verstrekt kunnen worden aan derden, aan het buitenland en voor andere doeleinden anders dan voor opsporingsdoeleinden en de inlichtingendiensten.Kerngegevens

nummer 33.542, H
ingediend 14 november 2017
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 21 november 2017. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) A.M.T. Wezel (SP)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
F. Köhler (SP)
M.P. Meijer (SP)
R.F. Ruers (SP)
dossier(s) Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33.542)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)