Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
33.673, D

Motie-De Graaf (D66) c.s. over een beschouwing omtrent het doorberekenen van kosten van handelingen en diensten in het kader van de uitvoering van de overheidstaak en een aanzet van een afwegingskaderIn deze motie wordt de regering verzocht om beide Kamers binnen een jaar een beschouwing te zenden, omtrent het doorberekenen aan burgers en bedrijven van kosten van handelingen en diensten, met daarin opgenomen een aanzet van een afwegingskader.Kerngegevens


Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 29 mei 2018 de brief van de minister van BZK van 23 mei 2018 (EK, I) over de uitvoering van deze motie (in verband met de openstaande toezegging 'Beschouwing doorberekenen kosten' (T02108)) voor kennisgeving aangenomen. 

De commissie heeft op 12 september 2017 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 29 augustus 2017 (EK 34.550 VII / 34.550 IV, D) over de stand van zaken met betrekking tot (deels) openstaande toezeggingen besproken. De commissie heeft geconstateerd dat de motie (nog) niet is uitgevoerd en dat de toezegging 'Beschouwing doorberekenen kosten' (T02108) daarom nog openstaat.

De Commissie V&J heeft op 12 september 2017 het verslag van een schriftelijk overleg van 30 augustus 2017 (EK 34.550 VI, U) over doorberekening van toezichts- en handhavingskosten aan het bedrijfsleven (naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 maart 2017 (EK 34.550 VI, R) met een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State aan de Tweede Kamer inzake de doorberekening van toezichts- en handhavingskosten) voor kennisgeving aangenomen.

De Commissie BiZa/AZ heeft op 24 januari 2017 de brief van de minister van BZK van 21 december 2016 (EK 33.673, H) inzake de uitvoering van deze motie en de toezegging 'Beschouwing doorberekenen kosten' (T02108) voor kennisgeving aangenomen.