33.750 VI, L

Motie-Witteveen (PvdA) c.s. over het terugbrengen van het beheer over de politie naar het ministerie van Binnenlandse ZakenIn deze motie spreekt de Eerste Kamer uit dat bij een volgende kabinetsformatie de machtsbalans weer moet worden hersteld door het beheer over de politie weer terug te brengen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.Kerngegevens

nummer 33.750 VI, L
ingediend 11 maart 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 18 maart 2014 verworpen. 50PLUS, OSF, PvdD, D66, PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) W.J. Witteveen
mede ondertekend door M.A.M. Barth (PvdA)
J.W.M. Engels (D66)
R.A. Koole (PvdA)
R.F. Ruers (SP)
dossier(s) Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2014 (33.750 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)