33.750 XIII, D

Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over de ambitie dat Nederland in 2020 in Europa tot de kopgroep behoort bij duurzame innovatieIn deze motie wordt de regering verzocht om op korte termijn een actieplan te presenteren hoe Nederland in 2020 tot de kopgroep behoort bij duurzame innovatie en de Kamer daarover te informeren.Kerngegevens

nummer 33.750 XIII, D
ingediend 18 maart 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 25 maart 2014 aangenomen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
N.K. Koffeman (PvdD)
C.A. de Lange (OSF)
G.A.T.M. Reuten (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Economische Zaken 2014 (33.750 XIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)