33.752 / 33.753 / 33.754 / 33.755, H

Motie-Van Strien (PVV) c.s. over de effecten van accijnsverhogingen in grensstrekenIn deze motie wordt de regering verzocht de resultaten van de door haar voorgenomen monitoring van de effecten van de accijnsverhogingen uiterlijk 1 april 2014 met het Parlement te bespreken en aan de resultaten van die monitoring, indien die negatief uitvalt, direct consequenties te verbinden die leiden tot een leefbaar ondernemersklimaat in de grensregio voor in het bijzonder pomphouders en winkeliers.Kerngegevens

nummer 33.752 / 33.753 / 33.754 / 33.755, H
ingediend 16 december 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 17 december 2013. PVV, CDA, SP, PvdD, OSF, 50PLUS en SGP stemden voor.
indiener(s) G.A. van Strien (PVV)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
C.J. Kok (PVV)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
dossier(s) Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente (33.755)
Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (33.754)
Overige fiscale maatregelen 2014 (33.753)
Belastingplan 2014 (33.752)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)