33.752 / 33.753 / 33.754 / 33.755, I

Motie-Van Strien (PVV) c.s. over de verhoging van de accijns op propaangasIn deze motie wordt de regering verzocht een oplossing te bedenken die gezinnen en boeren die voor de verwarming van hun huis of het drogen van landbouwgewassen afhankelijk zijn van propaangas, compenseert voor de verhoging van de accijns (op LPG).Kerngegevens

nummer 33.752 / 33.753 / 33.754 / 33.755, I
ingediend 16 december 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 17 december 2013. PVV, CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) G.A. van Strien (PVV)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
C.J. Kok (PVV)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
dossier(s) Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente (33.755)
Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (33.754)
Overige fiscale maatregelen 2014 (33.753)
Belastingplan 2014 (33.752)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)