33.752 / 33.753 / 33.754 / 33.755, J

Motie-Van Strien (PVV) c.s. over een overgangsregeling voor oldtimers die rijden op diesel en lpg en aangeschaft zijn vóór 1 november 2013In deze motie wordt de regering verzocht voor oldtimers die rijden op diesel en lpg en aangeschaft zijn vóór 1 november 2013 een overgangsregeling te treffen.Kerngegevens

nummer 33.752 / 33.753 / 33.754 / 33.755, J
ingediend 16 december 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 17 december 2013. PVV, CDA, SGP, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) G.A. van Strien (PVV)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
C.J. Kok (PVV)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
dossier(s) Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente (33.755)
Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (33.754)
Overige fiscale maatregelen 2014 (33.753)
Belastingplan 2014 (33.752)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)