33.996, P

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstandIn deze motie wordt de regering verzocht een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand in te stellen en te handhaven, ook voor de vergunde bedrijven.Kerngegevens

nummer 33.996, P
ingediend 12 februari 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, PvdA, D66 en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
D.J.H. van Dijk (SGP)
A.M.V. Gerkens (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)