34.036, L

Motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat er beter zicht bestaat op de consequenties van de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaringIn deze motie wordt de regering verzocht het wetsvoorstel aan te houden totdat aannemelijk kan worden gemaakt dat het alternatief voor de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaring een substantiële verbetering zal betekenen voor het daadwerkelijke tegengaan van schijnzelfstandigheid en alsdan de behandeling in overleg met de Kamer te heropenen.Kerngegevens

nummer 34.036, L
ingediend 26 januari 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 2 februari 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en D66 stemden voor.
indiener(s) A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
P. Ester (ChristenUnie)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
H.M. Prast (D66)
dossier(s) Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)