34.041 / 34.390 / 34.348, I

Motie-Pijlman (D66) c.s. over het geven van een vervolg aan de pilot opkoopregelingIn deze motie wordt de regering verzocht een vervolg te geven aan de pilot opkoopregeling waardoor mensen die ervoor in aanmerking komen geholpen worden.Kerngegevens