34.041 / 34.390 / 34.348, K

Motie-Verheijen (PvdA) c.s. over voorstellen die de NCG doorzettingsmacht verschaffen bij schadeafhandelingIn deze motie wordt de regering verzocht zo snel mogelijk met voorstellen te komen die de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) doorzettingsmacht verschaffen bij schade-afhandeling.Kerngegevens