34.300, B

Motie-Brinkman (CDA) c.s. over het doen van additionele investeringen op het gebied van Veiligheid en JustitieIn deze motie wordt de regering verzocht om vandaag toe te zeggen de begroting van Veiligheid en Justitie te zullen heroverwegen, en additionele investeringen te doen op het gebied van Veiligheid en Justitie, in het bijzonder bij de rechtspraak, het OM, de politie, de reclassering, de toegang tot de rechter en het NFI.Kerngegevens

nummer 34.300, B
ingediend 13 oktober 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 13 oktober 2015 aangenomen. VVD en PvdA stemden tegen.
indiener(s) L.C. Brinkman (CDA)
mede ondertekend door Th.C. de Graaf (D66)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
J.G. Nagel (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2016 (34.300)

Bijzonderheden

De commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft bij brief van 20 november 2015 van de ministers van Veiligheid en Justitie en van Financiën de Risicoanalyse begroting Veiligheid en Justitie (EK 34.300 VI, G met bijlagen) ontvangen.