34.300, C

Motie-De Graaf (D66) c.s. over evenwichtiger verhoudingen tussen werknemers en zelfstandigen op de arbeidsmarktIn deze motie wordt de regering verzocht op korte termijn met een eigen opvatting te komen over de wijze waarop op de arbeidsmarkt evenwichtiger verhoudingen tussen werknemers en zelfstandigen tot stand kunnen komen, inclusief de beleidsmaatregelen die daarvoor zorg kunnen dragenKerngegevens

nummer 34.300, C
ingediend 13 oktober 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 13 oktober 2015 aangenomen. VVD, PvdA en PVV stemden tegen.
indiener(s) Th.C. de Graaf (D66)
mede ondertekend door L.C. Brinkman (CDA)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2016 (34.300)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 22 maart 2016 (EK 33.623, K) gereageerd op het verslag van het schriftelijk overleg met de ministers van SZW en van Economische Zaken van 4 maart 2016 (EK 34.300, AA) over de uitvoering van deze motie en over de mogelijke hervatting van de behandeling van het wetsvoorstel 'Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht' (33.623). 

Op voorstel van het Lid Rinnooy Kan (D66) hebben de Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 8 november 2016 besloten tot het voeren van een mondeling overleg met de minister van SZW en met de staatssecretaris van Financiën over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Het mondeling overleg vond plaats op 7 februari 2017. De commissies hebben op 28 februari 2017 het verslag (EK 34.550 XV / 34.550 IX, E) van dit mondeling overleg uitgebracht.