34.300, D

Motie-De Graaf (D66) c.s. over het terugbrengen van het beheer van de politie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesIn deze motie wordt de regering verzocht het beheer van de politie bij de volgende kabinetsformatie terug te brengen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesKerngegevens

nummer 34.300, D
ingediend 13 oktober 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 13 oktober 2015 aangenomen. SGP, VVD, CDA en PVV stemden tegen.
indiener(s) Th.C. de Graaf (D66)
mede ondertekend door M.A.M. Barth (PvdA)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
J.G. Nagel (50PLUS)
dossier(s) Miljoenennota 2016 (34.300)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 12 juli 2016 de brief van de minister van V&J van 11 juli 2016 over de uitvoering van deze motie (EK 34.300, AH) voor kennisgeving aangenomen.