34.300, O

Motie-Hoekstra (CDA) c.s. over het niet meer koppelen van eigenstandige wetsvoorstellenIn deze motie wordt de regering verzocht zich in het vervolg te onthouden van een koppeling van separate wetsvoorstellen waardoor de Eerste Kamer de mogelijkheid wordt ontnomen om een separaat politiek eindoordeel te vellen over die eigenstandige wetsvoorstellen.Kerngegevens

nummer 34.300, O
ingediend 17 november 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 24 november 2015 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) W.B. Hoekstra (CDA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
P. Ester (ChristenUnie)
H. ten Hoeve (OSF)
A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Miljoenennota 2016 (34.300)

Bijzonderheden

De staatssecretaris van Financiën heeft bij brief van 24 november 2015 (EK 34.300, S) de kabinetsreactie op de motie aangeboden.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 5 april 2016 op voorstel van het lid Van de Ven (VVD) besloten de staatssecretaris van Financiën te herinneren aan deze motie m.h.o.o. het in te dienen pakket Belastingplan 2017. Bij brief van 24 mei 2016 is de staatssecretaris gewezen op deze aangenomen motie.