34.349, G

Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wenselijkheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kleding in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstratiesIn deze motie wordt de regering verzocht de wenselijkheid te onderzoeken om gezichtsbedekkende kleding, zoals maskers, bivakmutsen, integraalhelmen en dergelijke, in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties, tenzij er sprake is van een specifieke reden dit wel toe te staan.Kerngegevens

nummer 34.349, G
ingediend 12 juni 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 juni 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
T. Klip-Martin (VVD)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
J.M. Schouwenaar (VVD)
dossier(s) Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 24 september 2019 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2019 (EK 34.349, O) over de wenselijkheid van een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij manifestaties en demonstraties (naar aanleiding van de brief van de minister van 26 juni 2019 (EK 34.349, L) over de uitkomsten van onderzoek naar de gemeentelijke praktijk met betrekking tot gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties (ter uitvoering van deze motie)) voor kennisfeving aangenomen.

De commissie heeft op 11 september 2018 de brief van de minister van BZK van 13 juli 2018 (EK 34.349, I) over het demonstratierecht (naar aanleiding van deze motie en naar aanleiding van het plenaire debat waarin de voorgenomen reactie van de minister op het rapport van de Nationale ombudsman 'Demonstreren, een schurend grondrecht?'PDF-document aan de orde is geweest) voor kennisgeving aangenomen.Uitvoering