34.403, G

Motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. over woningzoekenden met een urgentieverklaringIn deze motie wordt de regering verzocht ervoor te zorgen dat woningzoekenden met een urgentieverklaring, die een hen aangeboden woning in een ‘statushouderpand’ weigeren, hun urgentieverklaring daardoor niet verliezen.Kerngegevens

nummer 34.403, G
ingediend 5 juli 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De PVV-fractie stemde voor.
indiener(s) V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
mede ondertekend door R.G.J. Dercksen (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A. Kops (PVV)
G. Markuszower (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (34.403)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)